Energi-effektivisering

KAEFER kan sammen med sine samrbeidspartnere tilby gjennomgang
 og kartlegging av energiforbruket i ditt bygg/anlegg.

Ut fra kartleggingen vil vi foreslå energieffektiviserende tiltak. 
Det er særlig i det tekniske anlegget (vann og luft) hvor lønnsomme tiltak ofte iverksettes.

Små investeringer gir betydelige og lønnsomme energibesparelser!

KAEFER
- mer enn gode idéer

KAEFER CONSTRUCTION AS | Bjørnåsveien 5 | 1596 Moss | Tel. [+47]69267000 | Fax [+47]69254800 | CONSTRUCTION AS © All rights reserved 2017 | CMS: DestiNet | Design: Destino
KAEFER CONSTRUCTION AS | Bjørnåsveien 5 | 1596 Moss | Tel. [+47]69267000 | Fax [+47]69254800 | KAEFER CONSTRUCTION AS © All rights reserved 2007 | CMS: DestiNet | Design: Destino